Argumentationsövning på engelska

I övningen introduceras några viktiga skiljelinjer i amerikansk politik. I debatten tolkas och används mänskliga och medborgerliga rättigheter olika. I övningen argumenterar och diskuterar eleverna samhällsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv på engelska.

Eleverna ska i grupper om fyra välja ett ämne, dela upp sig i par, ta ställning “för” eller “mot”, och sedan argumentera för sin ståndpunkt med stöd i olika rättigheter. Materialet består av en kort elevtext med tillhörande instruktioner, fem olika debattämnen på engelska, samt en lista med rättigheter att basera sina argument på.

  • Typ av material: Övning
  • Tema: Mänskliga rättigheter
  • Anpassad för ämnesplanerna: ENG 5, ENG 6, ENG 7
  • 60-80 min

Ladda ned material

Argumentationsövning - Elevmaterial
(documents/argumentation_engelska_elevmaterial.pdf, 257.1 KB)
LADDA NED
Argumentationsövning - Lärarhandledning
(documents/argumentation_engelska_lararhandledning.pdf, 73.5 KB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss