Nyheterna - Finn fem fel

Är dina elever medvetna om att journalister och andra som berättar om det som händer i världen hela tiden gör olika val? Val som påverkar deras bild av viktiga frågor som berör oss alla - våra mänskliga rättigheter.

I det här materialet får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen, se och förstå hur samma frågor kan framställas på helt olika sätt beroende på vilka journalistiska val som görs. Här används pedagogisk lekfullhet genom ett välbekant och engagerande grepp – finn fem fel.

Trailer:

Materialet består av tre övningar:

I den första övningen “Finn fem fel” rustas eleverna med fem journalistiska regler och får i uppgift att hitta fem medvetet utplacerade fel i en av tre olika fiktiva nyhetssändningar. Efteråt visas en annan version av samma sändning - utan fel. Likheter och skillnader ligger till grund för efterföljande diskussion och samtal.

I den andra övningen “Medieanalys” får eleverna möjlighet att gå från fiktion till verklighet och tillämpa hur olika val och prioriteringar påverkar den bild av mänskliga rättigheter som förmedlas genom olika medier idag. Eleverna använder reglerna från “Finn fem fel” för att analysera och jämföra rapportering inom ett av tre olika ämnen.

I den tredje övningen “Rapportera om en nyhet” får eleverna möjlighet att fördjupa och utveckla sin förståelse för de journalistiska reglerna genom att själva nyhetsrapportera om något som hänt inom det utvalda ämnesområdet. Utmaningen ligger i att kunna tillämpa de fem reglerna.

Skärmbild 2024-03-07 110855

Innehåll

  • Lärarhandledning
  • Elevmaterial - Fem regler
  • Elevmaterial - Medieanalys
  • Elevmaterial - Rapportera om en nyhet
  • 6 fiktiva nyhetssändningar om tre olika ämnen finns här.

kollage

Ladda ner materialet nedan:

  • Typ av material: Övning
  • Tema: Mänskliga rättigheter
  • Anpassad för ämnesplanerna: SH 1a1, SH 1B, SH 2, MSK 1, MSK 2, JKR 1, JKR 2, MP 1
  • 30-400 min

Ladda ned material

Lärarhandledning - Nyheterna - Finn fem fel
(documents/lararhandledning-nyheterna-finnfemfel.pdf, 3.9 MB)
LADDA NED
Elevmaterial - Fem regler
(documents/elevmaterial-nyheterna-finnfemfel-journalistiskaregler.pdf, 74.2 KB)
LADDA NED
Elevmaterial - Medieanalys
(documents/elevmaterial-nyheterna-finnfemfel-medieanalys.pdf, 383.4 KB)
LADDA NED
Elevmaterial - Rapportera om en nyhet
(documents/elevmaterial-nyheterna-finnfemfel-rapporteraomennyhet.pdf, 88.5 KB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss