Analysera debatterna om flyktingar på 1930-, 1990- och 2010-talet

Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Vid flera tillfällen i historien har flyktingfrågor debatterats i Sverige. Men vilka argument har använts? Skiljer sig dessa åt mellan olika tider? Eller är det ungefär samma argumentation?

I den här övningen får eleverna söka sig tillbaka i historien och undersöka hur frågor som rör flyktingar har debatterats tidigare. Materialet består av två historiska källmaterial och en matris:

  1. Den första källan är ett utdrag från en riksdagsdebatt 1937, då en ny utlänningslag skulle antas. Debatten fördes mot bakgrund av att allt fler judar och motståndare till nazismen flydde Tyskland.
  2. Det andra materialet är från partiledardebatten 1994. I denna debatterades den svenska flyktingpolitiken, mot bakgrund av kriget i forna Jugoslavien.
  3. Det tredje källmaterialet består av utdrag från en riksdagsdebatt 2015 om den ”akuta flyktingkrisen." I denna debatterades det svenska flyktingmottagandet mot bakgrund av kriget i Syrien.
  4. Till övningen finns också en matris som underlättar en jämförelse.

Genom att undersöka olika argument från 1930-, 1990- och 2010-talet upptäcker eleverna likheter och skillnader och får träna sitt kritiska tänkande.

Ett viktigt syfte med övningen är också att eleverna får reflektera kring huruvida de mänskliga rättigheterna är utgångspunkt i debatterna.

  • Typ av material: Övning
  • Tema: Flyktingar och migration
  • Anpassad för ämnesplanerna: HI 2, SH 2, SV 2
  • 30-60 min

Ladda ned material

Flyktingarna och gränserna 1937
(documents/Flykting_granserna_trettiotal_vt21.pdf, 212.0 KB)
LADDA NED
Flyktingarna och gränserna 1994
(documents/FLykting_granserna_nittiotal_vt21.pdf, 257.7 KB)
LADDA NED
Flyktingarna och gränserna 2015
(documents/Flykting_granserna_tiotal_vt21.pdf, 217.9 KB)
LADDA NED
Flyktingarna och gränserna - matris
(documents/sverige-och-flyktingarna_matris_vt21.pdf, 67.2 KB)
LADDA NED
Flyktingarna och gränserna - Lärarhandledning
(documents/Flykting_flyktingargranserna_LH_vt21.pdf, 130.3 KB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss