Riksdagsvalet 2022 - rättigheter är inget val

De mänskliga rättigheterna är universella och Sveriges åtaganden enligt internationell rätt måste respekteras – oavsett vem som bildar regering efter valet. Men hur framställs mänskliga rättigheter i riksdagspartiernas valbudskap? På vilka sätt tar det sig uttryck i valfilmer, partiledardebatter och politiska program? Och vilka likheter och skillnader finns mellan partierna?

I två övningar ges eleverna möjlighet att granska valbudskapen inför riksdagsvalet utifrån ett människorättsperspektiv.

SYFTET MED ÖVNINGARNA ÄR ATT GE ELEVERNA:

• Ökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna i allmänhet.

• Möjlighet att fördjupa sina kunskaper om riksdagsvalet 2022 utifrån ett människorättsperspektiv.

• Färdigheter att tolka och analysera politisk kommunikation.

Partiledare gulMATERIALET BESTÅR AV TVÅ ÖVNINGAR:

• Valbudskapet - en analys av ett riksdagspartis valbudskap ur ett människorättsperspektiv.

• Valfrågan - en jämförande analys av flera riksdagspartiers reformförslag i en valfråga ur ett människorättsperspektiv.


I bilaga finns lärarhandledning, elevhandledning, begrepp och definitioner av mänskliga rättigheter samt en guide för att tolka partiernas valfilmer.

  • Typ av material: Övning
  • Tema: Arkiv
  • Anpassad för ämnesplanerna: SH 1a1, SH 1B, SH 2, ENG 5, GA
  • 60-120 min

Ladda ned material

Elevhandledning valet 2022
(documents/Elevhandledning-val-2022_ny_esa0CQ3.pdf, 551.8 KB)
LADDA NED
Lärarhandledning valet 2022
(documents/Lärarhandledning-val-2022_ny_KVtkBya.pdf, 606.2 KB)
LADDA NED
Begrepp & definitioner om mänskliga rättigheter
(documents/Begrepp_och_definitioner-val-2022_pdf.pdf, 105.1 KB)
LADDA NED
Guiden - tolka partiernas valfilm
(documents/Guiden-tolka-partiernas-valfilmer-val-2022.pdf, 83.0 KB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss