Cultura gymnasium

Temadag eller vecka

I samband med att skolan deltar i en global kampanj genomförs även en temadag eller vecka. Amnesty ger förslag och idéer på aktiviteter och utbildningsmaterial till temadagen.

Temadagen tillsammans med kampanjen ger skolan möjlighet att stärka sin internationella profil, arbeta ämnesövergripande och främja en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus.

Förslag och inspiration från Amnesty 

Lärare och elever på samarbetsskolorna får fritt utforma en intressant och innehållsrik temadag. Men de får konkreta förslag på aktiviteter samt utbildningsmaterial från oss. Det kan vara förslag på workshops, lektionsplaneringar, quiz eller filmtips som på olika sätt anknyter till de frågeställningar som lyfts i den globala kampanjen.


Vår samarbetsmodell

Varje höst deltar lärare på en tvådagars konferens i Stockholm. 

I december varje år deltar skolorna i en global kampanj. 

Samrbetsskolor använder vårt utbildningsmaterial i undervisningen. 

I december varje år arrangerar Hulebäcksgymnasiet en dag om mänskliga rättigheter

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss