MR i undervisningen

Mänskliga rättigheter i Undervisningen

En "Skola för mänskliga rättigheter" undervisar systematiskt eleverna och strävar efter att de ska utveckla de förmågor och färdigheter som krävs för att alla ska kunna försvara sina och andras rättigheter.

Därför använder samarbetsskolor Amnestys utbildningsmaterial i en eller flera kurser. Samarbetsskolor får också tillgång till utbildningsmaterial speciellt framtaget för att kunna användas i samband med vår årliga globala kampanj för människorättsförsvarare.

Informationspaket till skolan

Skolan får även ett informationspaket som innehåller rapporter, inspirationsmaterial, Amnesty Press och lärarhandledningar.

Sammantaget ger materialet och övriga resurser goda möjligheter att arbeta ämnesintegrerat med mänskliga rättigheter i kurser som samhällskunskap, historia, svenska, engelska och medieämnen.

Vårt utbildningsmaterial kan laddas ner utan kostnad här.


vår samarbetsmodell

Varje höst deltar lärare på en tvådagars konferens i Stockholm.

I december varje år deltar skolorna i en global kampanj. 

I samband med den globala kampanjen genomförs en temadag. 

Med hjälp av Amnestys utbildningsmaterial kan elevernas källkritiska förmåga tränas. På Alströmergymnasiet genomför eleverna övningen "Fånge i nätet?". 

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss