MR i undervisningen

Mänskliga rättigheter i Undervisningen

En "Skola för mänskliga rättigheter" undervisar systematiskt eleverna och strävar efter att de ska utveckla de förmågor och färdigheter som krävs för att alla ska kunna försvara sina och andras rättigheter.

Därför använder samarbetsskolor Amnestys utbildningsmaterial i en eller flera kurser. Samarbetsskolor får också tillgång till utbildningsmaterial speciellt framtaget för att kunna användas i samband med vår årliga globala kampanj för människorättsförsvarare.

Lektionsmaterial inför kampanjen

Det är ett material som exklusivt tas fram för samarbetsskolorna och innehåller övningar inom olika ämnen och en presentation för att introducera kampanjen till eleverna. Eleverna får genom lektionsmaterialet möjlighet att diskutera, reflektera och fördjupa sin förståelse för personerna som ingår i kampanjen.

Sammantaget ger materialet och övriga resurser goda möjligheter att arbeta ämnesintegrerat med mänskliga rättigheter i kurser som samhällskunskap, historia, svenska, engelska och medieämnen.

Vårt breda utbud av utbildningsmaterial kan laddas ner utan kostnad här.


vår samarbetsmodell

Varje höst deltar lärare på en tvådagars konferens i Stockholm.

I december varje år deltar skolorna i en global kampanj. 

I samband med den globala kampanjen genomförs en temadag. 

Med hjälp av Amnestys utbildningsmaterial kan elevernas källkritiska förmåga tränas. På Alströmergymnasiet genomför eleverna övningen "Fånge i nätet?". 

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss