Skriv för frihet

Global kampanj

Varje år genomför Amnesty en omfattande global kampanj till stöd för individer runt om i världen som utsatts för allvarliga människorättskränkningar. Vi skriver brev, samlar in namnunderskrifter och uttrycker vår solidaritet på olika sätt. Samarbetsskolorna deltar i kampanjen.

Skolorna får kampanj- och utbildningsmaterial som gör det möjligt att arbeta med frågorna såväl inom ramen för den ordinarie undersvinsingen som på en temadag eller vecka. 

Kampanjen genomförs varje år runt den 10 december, på den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna. Tidigare år har skolorna engagerat sig i kampanjen Skriv för frihet där flera miljoner människor runt om i världen engagerar sig för individer som fått sina rättigheter kränkta. 

Stöd till människorättsförsvarare

I december 2017 kommer skolorna delta i kampanjen Brave – en kampanj till stöd för människorättsförsvarare. Tillsammans kommer vi samla in namnunderskrifter, skriva brev och genomföra olika aktiviteter för att visa vårt stöd för de människor som vågar försvara sina egna och andras rättigheter, trots stora personliga risker. 


Vår samarbetsmodell

Varje höst deltar lärare på en tvådagars konferens i Stockholm. 

Samrbetsskolor använder vårt utbildningsmaterial i undervisningen. 

I samband med den globala kampanjen genomförs en temadag. 

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss