Klimatkrisen - simuleringsövning

Den pågående klimatkrisen sätter människors rättigheter på spel. Hur påverkas människors rättigheter av klimatförändringarnas konsekvenser? Och slår det lika hårt mot alla? Det får eleverna reflektera kring i denna övning.

climatejustice

Syftet med övningen är att introducera idén att klimatkrisen också är en människorättskris. Övningen syftar också till att utveckla en förståelse för hur klimatkrisen slår olika hårt mot olika länder, men också mot olika grupper inom länder.

Eleverna får resonera kring vilka mänskliga rättigheter som påverkas när klimatet förändras när ett antal progressivt mer allvarliga scenarier sker. Först utifrån omständigheter som är relaterbara till norra Europa, och sedan utifrån omständigheter som är mer relaterbara till globala syd. Övningen avslutas med ett antal jämförande reflektionsfrågor. 

Övningen består av:

  • Lärarhandledning innehållande sex scenarier med efterföljande diskussionsfrågor.
  • En lista med relevanta rättigheter utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, förenklade och nerkortade.
  • Ett papper med två landbeskrivningar som klipps isär och delas ut enligt instruktioner i lärarhandledningen.

  • Typ av material: Övning
  • Tema: Mänskliga rättigheter
  • Anpassad för ämnesplanerna: SH 1a1, SH 1B, SH 2
  • 60-120 min

Ladda ned material

Klimatkrisen - Lärarhandledning
(documents/Klimatkrisen_lararhandledning.pdf, 439.3 KB)
LADDA NED
Klimatkrisen - Bilaga 1 - Lista med rättigheter
(documents/Klimatkrisen_bilaga1_rattigheter.pdf, 82.1 KB)
LADDA NED
Klimatkrisen - Bilaga 2 - Landbeskrivningar
(documents/Klimatkrisen_bilaga2_landbeskrivningar.pdf, 57.6 KB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss