EU:s direktiv om tillfälligt skydd

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en massiv kris för mänskliga rättigheter, humanitära behov och fördrivning av människor. Det är en kris som har potential att bli den värsta katastrofen i närtid i Europas historia. UNHCR uppskattar att uppemot 5 miljoner människor kan komma att tvingas fly inom den närmsta tiden. Under torsdagen den 3 mars fattade EU:s minister­råd för rättsliga och inrikes frågor beslut om att aktivera direktivet om tillfälligt skydd vid massflykt, vilket aldrig tidigare har använts.

Varför kom direktivet till?

Efter erfarenheter av det stora antalet flyktingar i samband med Kosovokriget antog EU 2001 ett så kallat massflyktsdirektiv. Direktivet anger gemensamma minimiregler för hur medlemsstater ska ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och samtidigt undvika att medlemsstaternas asylsystem överbelastas.


eumedcredit

Vad innehåller direktivet?

 • Direktivet innebär att alla som flyr från Ukraina efter den 24 februari 2022, oavsett medborgarskap och ursprung, ska ha rätt att erhålla tillfälligt skydd inom alla EU-länder. (Alla detaljer för hur direktivet ska tillämpas är inte klart än.)
 • Skydd ges för ett år och kan förlängas till upp till tre år.
 • Direktivet ger flyktingarna rätt till grundläggande rättigheter, rätt till skolgång, rätt att arbeta och rätt till viss sjukvård.
 • Alla medlemsstater ska ange hur många personer landet har möjlighet att välkomna och en fördelning görs mellan medlemsstaterna. Denna del i direktivet finns inte med i beslutet angående Ukraina. Möjligen beroende på att ukrainska medborgare är visumfria och kan resa fritt inom EU.
 • Direktivet innebär minimiregler som medlemsstater kan besluta att gå utöver, men inte under.
 • Om medlemmar i en kärnfamilj splittrats till följd av omständigheter kring massflykten, och dessa familjemedlemmar själva är i behov av tillfälligt skydd, har de rätt till återförening. En person som får tillfälligt skydd har möjlighet att söka asyl i samma land. 
 • EU-kommissionen kan när som helst föreslå rådet att upphöra med det tillfälliga skyddet, baserat på att situationen i Ukraina möjliggör ett säkert och varaktigt återvändande för dem som beviljats ​​tillfälligt skydd.

gungamedgetty

Vad betyder det för Sverige?

 • Ukraina har sedan tidigare ett avtal med EU som ger landets medborgare rätt att resa visumfritt till ett EU-land och stanna där i upp till 3 månader. 
 • Direktivet innebär att flyktingar från Ukraina som kommer till Sverige efter ansökan/registrering beviljas tillfälligt skydd genom att få tillfälligt uppehållstillstånd i ett år med möjlighet till förlängning i upp till som mest två år.
 • Under inledningen av kriget har de flesta flyktingar sökt sig till grannländer, t.ex. Polen, och andra länder där det redan bor många med ukrainskt ursprung. I Sverige bor i jämförelse färre ukrainare än i flera andra europeiska länder. 
 • Sverige förbereder sig på nationell, regional och kommunal nivå att skala upp mottagandet av flyktingar från Ukraina.


 • Typ av material: Aktuell information
 • Tema: Flyktingar och migration
 • Anpassad för ämnesplanerna: Sh1 och 2, Hi 1 och 2, Mdk1
 • - min

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss