En värld i rörelse

flyktingbild

Materialet består av text och bilder och finns även tillgängligt på lätt svenska.

Följande områden behandlas:

  • definitioner av vem som är flykting och vem som är migrant

  • vilka rättigheter flyktingar och migranter har och hur dessa kan skyddas

  • teorier och modeller som förklarar varför människor migrerar

  • aktuella exempel från olika länder och världsdelar.

  • Sveriges och EU:s flykting- och migrationspolitik

Elevtexten finns här på en särskild elevportal.

  • Typ av material: Text för elever
  • Tema: Flyktingar och migration
  • Anpassad för ämnesplanerna: HI 2, SH 2, SH 1B
  • 30-90 min

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss