Mänskliga rättigheter i en pandemi

Just nu pågår en pandemi som saknar motstycke sedan spanska sjukan svepte över världen för hundra år sedan. Det nya coronaviruset får enorma konsekvenser på många områden, inte minst när det gäller mänskliga rättigheter.

I denna övning får eleverna inblick i hur mänskliga rättigheter inskränks när stater agerar mot smittan, och vilka regler en stat måste följa när begränsningar görs (FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, artikel 4). 

Eleverna får värdera sju olika åtgärder och ta ställning till om dessa är tillåtna även om de begränsar mänskliga rättigheter. I övningen finns även ett antal diskussionsfrågor för mer fördjupad diskussion kring uppgiftens innehåll.


  • Typ av material: Övning
  • Tema: Arkiv
  • Anpassad för ämnesplanerna: SH 1a1, SH 1B, SH 2
  • 60-80 min

Ladda ned material

Mänskliga rättigheter i en pandemi - Elevmaterial
(documents/manskliga-rattigheter-i-pandemi-elev.pdf, 194.4 KB)
LADDA NED
Mänskliga rättigheter i en pandemi - Lärarhandledning
(documents/manskliga-rattigheter-i-pandemi-lh.pdf, 205.6 KB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss