A-day 2018

A-day - en föreläsning om mänskliga rättigheter

A-day är en föreläsning om mänskliga rättigheter som riktar sig till gymnasieelever. Under 1,5 timme varvas föreläsningar med korta filmer och interaktion.

Under hösten 2021 är vår förhoppning att återigen kunna möta elever på skolan och prata om mänskliga rättigheter. 

Genomförande

A-day genomförs av en föreläsare och en praktikant från Amnesty. Till hösten kommer vi erbjuda varje skola som får en föreläsning att välja mellan att den presenteras digitalt eller genom ett besök på skolan.

Vid besök på er skola, är ni ansvariga för att boka en aula eller i en annan lämplig lokal som passar förutsättningarna. För att vi ska kunna genomföra A-day på plats krävs att det finns en projektor, en ljudanläggning, två mikrofoner och möjlighet att dämpa belysningen i lokalen.

A-day lämpar sig i grunden bra för en stor publik på mellan 90-300 deltagare. Det rådande läget under hösten innebär dock att hänsyn behöver tas till den aktuella situationen och att val av genomförande bestäms utifrån detta.

Innehållet är utvecklat och anpassat för elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Filmerna är inte alltid textade och vissa filmer kan vara på engelska.

Det är viktigt för själva genomförandet att de lärare som undervisar klasserna som deltar också är med under själva föreläsnignen. 


Höstens innehåll

A-day utgör en bra introduktion till mänskliga rättigheter och kan vara en viktig del i skolans värdegrundsarbete.

På höstens A-day tar vi med eleverna på en resa ut i världen där de får möta människor som på olika sätt fått sina rättigheter kränkta. Vi belyser olika aspekter av mänskliga rättigheter, men uppmärksammar särskilt diskriminering och ger exempel på hur det ser ut i världen och Sverige. 

Uppföljning

Efter att deltagit på A-day vill en del elever engagera sig för mänskliga rättigheter. Därför gör vi alltid återbesök på skolan efter A-day för att prata mer med elever som vill hjälpa till att arbeta för individer som fått sina rättigheter kränkta. Vår målsättning är att genomföra en workshop veckan efter A-day och vill gärna att ni som skola är behjälpliga med en lämplig lokal även för detta ändamål. 


Har ni frågor om A-day? Kontakta oss!

Martin Rydehn

Projektledare

Mejl: martin.rydehn@amnesty.se

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss