En värld i rörelse

Migration och flyktingskap är ett ämne som lämpar sig väl för tematisk fördjupning i t.ex. samhällskunskap 2 och historia 2. Här kan du ladda ner en text som redogör för varifrån människor flyr eller migrerar, centrala begrepp, teorier som förklarar migration och den svenska in- och utvandringens historia


Texten består av 28 sidor som är uppdelade i sex kapitel och innehåller bl.a.

  • en regional översikt som visar varifrån människor flyr eller migrerar

  • definitioner av vem som är flykting och vem som är migrant

  • teorier och modeller som förklarar varför människor migrerar

  • svensk flykting- och migrationspolitik

  • ett historiskt perspektiv på migration och flyktingskap

  • vilka rättigheter flyktingar och migranter har och hur dessa kan skyddas

  • Typ av material: Text för elever
  • Tema: Flyktingar och migration
  • Anpassad för ämnesplanerna: HI 2, SH 2
  • 30-50 min

Ladda ned material

Elevtext Flyktingar och migranter
(documents/Elevtext_Envarldirorelse_vt18_v3.pdf, 4.4 MB)
LADDA NED

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss