En modell med fyra delar

En Skola för mänskliga rättigheter arbetar efter Amnestys modell. Den utgår från såväl internationella förklaringar och konventioner som den svenska skolans styrdokument. Modellen består av fyra delar.

Vidareutbildning för lärare

Varje år samlas lärare från alla skolor som deltar i samarbetet för vidareutbildning på en konferens i Stockholm. Vi fokuserar på olika teman varje år. Exempel på teman för fortbildning har varit yttrandefrihet, flyktingar och mänskliga rättigheter i Europa. 

Mänskliga rättigheter i undervisningen

En "Skola för mänskliga rättigheter" undervisar medvetet och systematiskt eleverna och strävar efter att utveckla de förmågor och färdigheter som krävs för att alla ska kunna försvara sina och andras rättigheter.

Därför använder en Skola för mänskliga rättigheter Amnestys utbildningsmaterial i en eller flera kurser. Skolan får också ett informationspaket som innehåller rapporter, inspirationsmaterial, tidningar och lärarhandledningar.

Temadag eller vecka

En gång om året, i samband med internationella dagen för de mänskliga rättigheterna, anordnar skolan en temadag- eller vecka om mänskliga rättigheter. Amnesty erbjuder förslag och idéer på vilka aktiviteter man kan anordna på skolan.

Global kampanj

I samband med temadagen eller veckan deltar skolan även i kampanjen "Skriv för frihet" som går ut på att t ex skriva brev eller vädjanden för människor som fått sina rättigheter kränkta på olika sätt. Kampanjen och temadagen integreras i varandra för att skapa en helhet och ger goda möjligheter till ett ämnesövergripande arbetssätt. 

Genom att följa denna modell blir skolan en "Skola för mänskliga rättigheter". Det innebär ett långsiktigt arbete för att förverkliga läroplanens mål och strävan efter ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras av alla.

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss