Att få uttrycka sina tankar och åsikter är en mänsklig rättighet. Ditt ord är fritt - om yttrandefrihet är temat där eleverna får fördjupa sina kunskaper om det fria ordet och dess gränser.

Materialet består av texter, övningar och fördjupningsuppgifter. Utgångspunkten är den utförliga elevtexten och de olika lektionsförslagen ger eleverna möjlighet att kommunicera sina kunskaper såväl skriftligt och muntligt.

Innehåll:

  • yttrandefrihetens ställning i olika delar av världen
  • vad mänskliga rättigheter är och hur dessa kan utkrävas
  • Förenta Nationerna och vad olika förklaringar och konventioner innebär
  • de icke-statliga organisationernas arbete
  • lagar och etiska riktlinjer som reglerar yttrandefriheten i Sverige
  • internet och sociala mediers betydelse för yttrandefriheten
  • yttrandefrihetens betydelse för kultur och litteratur.

Materialet är anpassat efter ämnesplanerna i samhällskunskap, svenska samt medier, samhälle och kommunikation.

Teman

Om yttrandefrihet och hur den begränsas, i både demokratier och diktaturer - världen över.

Om flyktingar och migranter, vilka rättigheter de har och hur vi i den rika delen av världen bemöter dem.

Temats Innehåll. Klicka på ikonerna för mer innehåll och ladda ner material.

Elevtext om yttrandefrihet

Fånge i nätet? Övning i källkritik

Debattmatch om yttrandefrihetens gränser.

På ettan: Övning om nyhetsvärdering.

Fyra fall: Övning med individer i fokus.

Värderingsövning: Yttrandefrihet

Det nya landet: Simulering om rättigheter

Förslag på fördjupningar för olika kurser

Nyhetsbrev


Vill du alltid få det senaste från Amnesty i skolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om nytt material, aktiviteter och lektionstips.

Följ oss